Verwijdering – vervreemding – verwondering –  verbinding

In de 17 jaar dat ik trainingen geef in de gezondheidzorg zag ik zoveel emoties langskomen: machteloosheid, verdriet, frustratie, angst, achterdocht. En ik zag hoe er, met behulp van Verbindende Communicatie, lucht, ruimte, begrip, creativiteit, verbinding en rust kon ontstaan. Een speciale plek daarbij heeft voor mij de zorg en het welbevinden in het alledaagse leven voor mensen met een hersenziekte met dementie én degene in de kring rond hen heen.

Mijn aanname is dat de wens van de mens met dementie is: Kijk en zie mij”

Zie niet mijn ziekte, die ben ik niet, die heb ik.

‘Kijk en zie mij’, is ook van belang voor degene in de kring rond de mens met dementie. Op momenten dat het uitdagend wordt om je geduld te bewaren of wanneer je moe bent maar toch graag voor je partner, vader of moeder wilt blijven zorgen, of het juist niet meer wilt of kan. Je bent bovenal mens en daarnaast partner, zoon of dochter of anderszins.

‘Kijk en zie mij’ geldt ook voor jezelf, voor alle mensen die een relatie hebben, met iemand met dementie. Het kan van waarde zijn om stil te staan bij wat de situatie met je doet en bij wat je nodig hebt en daar met begrip naar kunnen kijken kan je energie geven. Verbindende Communicatie geeft handvatten om hier mee om te gaan en om in het hier en nu te blijven.

Doel:

Deze driedelige cursus is bedoeld, om situaties te onderzoeken waarin ziekte (zoals dementie) een impact op je relatie heeft. Denk aan fysieke, mentale en sociale uitdagingen en behoeftes die in het gedrang kunnen komen én aan gedragingen van jezelf of de ander die je graag wilt doorgronden. Het resultaat zal zijn dat je jezelf en de ander beter kunt begrijpen, mildheid en verbinding kunt ervaren, en rust en ruimte kunt vergroten.

Voor wie:

Voor mensen die op zoek zijn naar handvatten die gericht zijn op verbinding, met zichzelf en met degene die dementie heeft.

Inhoud: 

Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Kennismaken met jouw behoefte
  • Wat betekenen deze behoeften voor jou
  • Situaties onderzoeken die je meer energie kosten dan je wilt.
  • Ruimte rust, creëren
  • Onbegrepen gedrag onderzoeken: welke behoefte speelt er?
  • Verbinding

Duur: cursus van 3 keer een halve dag/avond

Locatie:

  • Rotterdam
  • Nijmegen

Wellicht tot ziens, vriendelijke groet, Tineke Hertsenberg