“Geweldloze ook Verbindende Communicatie genoemd,

helpt ons in te zien dat alles wat we doen, elke handeling of actie,

gericht is op het vervullen van

een menselijke behoefte”

M.B.Rosenberg geweldloze communicatie

Actueel

‘Samen-Zijn’ met Dementie

Verbindende Communicatie

Kijk en zie mij

In de 17 jaar dat ik trainingen geef in de gezondheidzorg zag ik zoveel emoties langskomen: machteloosheid, verdriet, frustratie, angst, achterdocht. En ik zag hoe er, met behulp van Verbindende Communicatie, lucht, ruimte, begrip, creativiteit, verbinding en rust kon ontstaan. Een speciale plek daarbij heeft voor mij de zorg en het welbevinden in het alledaagse leven voor mensen met een hersenziekte met dementie én degene in de kring rond hen heen.

Mijn aanname is dat de wens van de mens met dementie is: “Kijk en zie mij”,

wanneer ik me niet meer kan uitspreken. Zie niet de ziekte, die ben ik niet, die heb ik.

‘Kijk en zie mij’, is ook van belang voor degene in de kring rond de mens met dementie. Op de momenten dat het uitdagend wordt om je geduld te bewaren. Op de momenten dat je moe bent maar toch graag voor je partner, vader of moeder wilt blijven zorgen, of het juist niet meer wilt of kan. Je bent bovenal partner, zoon of dochter of anderszins.

Stil staan bij wat de situatie met je doet en bij wat je nodig hebt en daar met begrip naar kunnen kijken kan je energie geven. Verbindende Communicatie geeft handvatten om hier mee om te gaan en om in het hier en nu te blijven, ook als anderen dat niet meer kunnen.

In een cursus van 3 keer een halve dag, verspreid over 3 weken, gaan we hiermee aan het werk.

Vriendelijke groet

Wellicht tot ziens, Tineke Hertsenberg

Artikel

Inspiratiemail Ai-opener

Samen-Zijn met Dementie

Vraag mij wanneer:

 • je bij stroeve gesprekken elkaar wilt begrijpen.
 • je een menselijke warme manier wilt vinden om te zeggen dat je het anders ziet?
 • je elkaars gedrag beter wilt begrijpen en samen wilt werken (collega’s en cliënten/patiënten/bewoners/leerlingen/ouders, familie) je elkaar beter wilt horen, begrijpen, erkennen en affectief wilt samen-werken.
 • je de omgang met iemand met een kwetsbaar brein met dementie wilt vergemakkelijken.

Met als doel effectief en verbindend verrassend, verruimend, vrij, samen-werken.  Serieus en met luchtigheid.

Ik werk vol passie

 • met ieder die zich wil ontwikkelen, privé en/of werk gerelateerd
 • vanuit Geweldloze, Verbindende  Communicatie
 • samen zoekend wat er achter ieders gedrag schuil gaat.
 • met allerlei professionals o.a.
 • – Zorg en welzijn (mono- of multidisciplinair),
 • – Docenten van basisscholen om Verbindende Communicatie eigen te maken.
 • in openheid, kwetsbaarheid, serieus en luchtig.

“ik word blij en lichter door deze workshops”