“Geweldloze ook Verbindende Communicatie genoemd,

helpt ons in te zien dat alles wat we doen, elke handeling of actie,

gericht is op het vervullen van

een menselijke behoefte”

M.B.Rosenberg geweldloze communicatie

‘Samen-Zijn’ met Dementie

Verbindende Communicatie

Van verwijdering, vervreemding naar verwondering &  verbinding

“Kijk en zie mij”

Zie niet mijn ziekte, die ben ik niet, die heb ik.

‘Kijk en zie mij’ geldt ook voor jezelf, voor alle mensen die een relatie hebben, met iemand met dementie. Het kan van waarde zijn om stil te staan bij wat de situatie met je doet en bij wat je nodig hebt en daar met begrip naar kunnen kijken kan je energie geven. Verbindende Communicatie geeft handvatten om hier mee om te gaan en om in het hier en nu te blijven.

Onderzoek machteloosheid, verdriet, frustratie, angst, achterdocht en momenten dat het uitdagend wordt om je geduld te bewaren of wanneer je moe bent maar toch graag voor je partner, vader of moeder wilt blijven zorgen, of het juist niet meer wilt of kan. Je bent bovenal mens en daarnaast partner, zoon of dochter of anderszins.

zie meer op: www.Ai-opener.nl

Wellicht tot ziens, vriendelijke groet, Tineke Hertsenberg

Artikel

Inspiratiemail Ai-opener

Samen-Zijn met Dementie

Vraag mij wanneer:

 • je bij stroeve gesprekken elkaar wilt begrijpen.
 • je een menselijke warme manier wilt vinden om te zeggen dat je het anders ziet?
 • je elkaars gedrag beter wilt begrijpen en samen wilt werken (collega’s en cliënten/patiënten/bewoners/leerlingen/ouders, familie) je elkaar beter wilt horen, begrijpen, erkennen en affectief wilt samen-werken.
 • je de omgang met iemand met een kwetsbaar brein met dementie wilt vergemakkelijken.

Met als doel effectief en verbindend verrassend, verruimend, vrij, samen-werken.  Serieus en met luchtigheid.

Ik werk vol passie

 • met ieder die zich wil ontwikkelen, privé en/of werk gerelateerd
 • vanuit Geweldloze, Verbindende  Communicatie
 • samen zoekend wat er achter ieders gedrag schuil gaat.
 • met allerlei professionals o.a.
 • – Zorg en welzijn (mono- of multidisciplinair),
 • – Docenten van basisscholen om Verbindende Communicatie eigen te maken.
 • in openheid, kwetsbaarheid, serieus en luchtig.

“ik word blij en lichter door deze workshops”